Sahibinden.com

Sahibinden.com

Rekabet Kurumu, Sahibinden.com hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Soruşturma gerekçesi olarak, “hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı” gösterildi.

Rekabet Kurumu, ünlü alışveriş ve aracılık sitesi “Sahibinden.com” hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Son dönemde ‘Sahibinden’ adlı şirketin emlakçı esnafından aşırı aidat aldığına dair şikayetler bulunuyordu.

Konu ile ilgili Rekabet Kurumunun sitesinde yer alın açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş.’nin hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri 04.05.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-15/175-M sayı ile karar verdi. Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi, hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır.”